Technisch beheer

Meerwaarde vastgoed door goed technisch beheer

Voor de waardevastheid en waardeontwikkeling van uw vastgoed is structureel goed onderhoud van uw pand noodzakelijk. We doen onder andere de controle van de technische staat van uw vastgoed en stellen een onderhoudsplan en jaarlijkse onderhoudsprognose op. Daarnaast hebben we een melddesk op deze website voor storingen, onderhoudsverzoeken en klachten. Doordat we veel ervaring hebben en met een vast, landelijk netwerk van leveranciers werken, kunnen we technische vraagstukken snel en adequaat afhandelen.

Achteraf monitoren we altijd of de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Bij de huurder en bij de leverancier. Ten slotte hebben wij veel technische kennis in huis. We kennen de terminologie, constructies, systemen en processen. Daardoor kunnen we goed de regie houden. Zo zorgen we voor een optimale vastgoedportefeuille, waarborgen we de waarde van uw panden en garanderen we een continue verhuur met tevreden huurders.

Duurzame vastgoedobjecten

Ook wij vinden duurzaamheid belangrijk. Net als steeds meer huurders en gebruikers van kantoren, woningen, winkels en bedrijfspanden. Een duurzame exploitatie van uw vastgoedbeleggingen zorgt ook voor waardebehoud. Wij stimuleren dan ook duurzame gebouwen. Wij kijken daarbij naar het vervangen van installaties voor een duurzame energietransitie. Ook volgen we trends over het toepassen van alternatieve energiebronnen, van collectieve inkoop van groene energie, het gebruik van duurzame technieken en materialen en de toepassing van duurzame concepten.